Klicka på länken så kommer du till Bälgadragets hemsida där de berättar om sin dragspelsstämma i sept. 2006

Bälgaträffen i Norrköping
 

Tidigare dragspelsstämmor på F13 hos bälgadraget