Vad är en Cittra

Cittra är ett smeknamn för bilen Citroën  -  Cittra är även ett sorts stränginstrument.

Cittra är ett stränginstrument.
I Sverige har det vanligaste varit ackordcittran avsedd för ackompanjemang.
Den består av strängar som bildar 7, 8 eller 9 ackord.
Det finns även konsertcittror som har fem strängar avsedda att knäppas och tjugofyra ackompanjemangsträngar.
Hummel och Bellmansluta är cittror av svensk typ.

Tidigare fanns en cittrafabrik i Finspång, Zittrafabriken, Finspång A Larsson. (klicka på den blå länken)
Det påstås att de skall ha tillverkat så mycket som 50.000 cittror innan fabriken lades ner.
Den svenska tillverkningen står numera firman Hans Persson Musikinstrument i Mariestad för.

Anton Karas gjorde cittran berömd i slutet av 1940-talet
då han spelade Harry Lime Theme i filmen Den tredje mannen.
(klicka på den blå länken)

Stränginstrument (eller kordofoner) är vars ton åstadkommes med hjälp av en eller flera strängar som sätts i svängning. Normalt är strängarna spända över en resonanslåda. Förutom den huvudsakliga svängningen som avgör tonhöjd, finns även kortare svängningar som ger övertoner vilka ger varje instrument sin individuella klangfärg. Strängarna kan vara av senor, nylon eller metall.

Olika sätt att få strängen att vibrera
Tonhöjden bestäms av strängens längd, förkortar man strängen får man en högre ton - förlänger man får man en lägre.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Ett sentida stränginstrument är den industritillverkade ackordcittran,
som började vinna terräng i slutet av 1800-talet - kanske på  hummelns bekostnad.
Den har uteslutande ackordsträngar, ordnade i grupper och stämda i de vanligaste tonarternas treklanger.
Att spela cittra ansågs inte riktigt manligt, det hörde mera hemma i kvinnornas musiksfär som ett frejdigt
ackompanjemang till skillingtrycksvisor och andliga sånger.
Men småningom började cittran också ta plats bland fioler och dragspel vid danstillställningar då förstås med manliga utövare.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Se och hör cittramusik

______________________________________________________________________________

Detta skriver Köping skola i Borgholm om cittran

Så här skriver Filippa om cittran

_____________________________________________________________

Treehouse Music

En intressant sida mycket godbitar bl. a. hur du stämmer en cittra - ladda ner gratis stämmningprogram
- ladda ner notblad - skriv själv ut en sång - lyssna - köp en lillcittra - m.m.

______________________________________________________________________________

     Klicka på bilden
(använd förstoringsglaset när du kommer in på sidan)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Beställ din egen cittra
5 års garanti
© MUSIKLÅDAN, TFN 08 - 88 44 63, FAX 08 - 464 87 87
Konstruktör Alf Lindquist, affe.lin@telia.com. Maila gärna om synpunkter eller frågor.
Klicka på bilden

1. ACKORDCITTRA, art nr 244
Ackordcittra, 7 ackord (F-C-G-D-A-E-H),  52 X 42 cm. Svensk tillverkning med stämnyckel. Även 8- och 9-ackordcittror finns.