Egon Mattsson var en trevlig dragspelare med humor vilket framkom i hans melodier.
Tyvärr finns han inte mer ibland oss men minnet finns alltid kvar.
Han gjorde några inspelningar som det var väldigt taktfasta med "gung i "