Sega Gubbar
från Norrköping

Musik - Sång - Hålligång
Populär - Efterfrågad - Dragspelsgrupp

Titta och lyssna på några videoklipp > Klicka Här


Samling inför avfärd till Skedevi år 2012
Sven Nordqvist  -  Karl-Göran Kjellin  -  Per-Gunnar Engberg  -  Rune Andersson - Sören Jansson
 


Från Söderköpings Brunn där de brukar spela till barnlekar
och senare till dans de senaste 6-7 åren.