Så började det 1973

Då möjligheterna för dansintresserade " äldre ungdomar " att bevista allmänna danstillställningar var ganska begränsade under 1960-talet,
hade några aktiva motionsutövare med ide´sprutan Anne-Maj Nurmi i spetsen en tid diskuterat möjligheterna att starta en förening
för gammaldansare för att oftare kunna träffas och utöva denna trevliga motionsform.

Visserligen anordnades det en del gammaldanser på ungdomslokalerna på landsbygden och på krogarna spelades det också blandad musik, men vi tyckte att dessa tillställningar inte tillfredsställde våra anspråk på att få dansa tillsammans under friare former och samtidigt skapa en större samhörighet och gemenskap.

Efter moget övervägande ansåg vi vid årsskiftet 1972-73 tiden vara mogen att förverkliga våra planer och därför samlades vi,
Anne-Maj Nurmi, Paul Karlsson, Kristina Linde´n samt Edgar och Gösta Karlsson hos Birgitta Harberg och Torbjörn Sjöblad vid Södragatan 28 för att försöka omsätta våra tankar i handling.

Föreningens framtida verksamhet diskuterades ingående och vi ansåg, att vårt verksamhetsområde skulle omfatta hela Åland och att vi skulle försöka få medlemmar i alla kommuner.

Vår verksamhet skulle inte enbart gå ut på att anordna fester och danser, utan vi skulle även kunna ordna andra aktiviteter, såsom danskurser och resor samt ha kontakt med andra liknande föreningar, så att även andra än " dansfantaster " skulle kunna vara medlemmar och trivas i vår förening.

Därför borde så många medlemmar som möjligt engageras i verksamheten, så att den skulle kunna vara mångsidig och främja samarbete och gemenskap mellan föreningens medlemmar.

Då vi ansåg, att förutsättningarna för att bilda vår " GAMMALDANSFÖRENING " var mycket goda, beslöt vi att anordna en första danskväll i pensionat Solhem fredagen den 9 febr. 1973 kl. 20.30 för att undersöka, om tillräckligt många personer var intresserade av att vara med.

Ett cirkulär utsändes till ett hundratal bekanta med inbjudan till denna danskväll.     Se inbjudan här

Föreningens första historik " Dansens Vänner 20 år 1973-1993 "
skrevs av Paul Karlsson som också var ordförande för föreningens interimsstyrelse 1973.