Cittrorna i Tjust

Cittraspelarna i Tjustbygden

Cittrorna i Tjust är en kamratförening som bildades i januari 2006.
Vår repertoar är en blandning av andliga sånger,
nyare och äldre visor, valser och andra gammaldansmelodier.
Vårt mål är att bevara det kulturarv som cittraspel utgör, samt bevara den musik,
som många av oss är uppväxta med. Vi försöker träna 2 gånger per månad.

Kontakter:
Birgitta Svensson, spelledare 073 0273879
Stina Johansson, ordförande 0490-106 79

Övriga styrelsen:
Anita Björkman, kassör - Gerd Lundin. sekreterare
Karl-Erik Sjöberg, ledamot

Lite om vår verksamhet:
För närvarande är vi 21 medlemmar varav 16 cittraspelare
Under våra fem verksamhetsår har vi medverkat i olika sammanhang.
Pensionärs- patient- och hembygdsföreningar - äldreboenden, kyrkliga arrangemang.
Vi har även haft egna musikcaféer och under alla åren medverkat med egen allsångskväll i Stadsparken.
I regel har vi framträtt inom Västerviks kommun men några gånger längre bort.
För att fira vårt 5-årsjubileum hade vi ett musikcafé på Templets lokal den 16 april 2011.

 

Tidigare framföranden
Under 2008 gjorde vi 15 framträdanden.
De flesta inom Västerviks kommun, men vid några tillfällen utanför kommungränsen.
Vi spelar mest på träffar med pensionärsföreningar, på äldreboenden, men även i kyrkliga sammanhang.
Vi anordnade även ett eget, välbesökt, Musikkafé.
Vi var värdar för en Allsångskväll i Västerviks Stadspark med stor publik.